Contact  |  Aanmelden
Pictures

Tarieven

De tarievenlijst kraamzorg is op aanvraag te verkrijgen

    Kraamzorg (minimaal 3 aaneengesloten uren)
    Assistentie bij bevalling (exclusief gewerkte uren)
    Intake gesprek thuis
    Intake gesprek telefonisch
    Deelname aan de Borstvoedingscursus
    Administratiekosten
    Voor alle verzekerden geld een wettelijke eigen bijdrage van*€ 4,10 per uur kraamzorg
    Zorgdossier

Als tijdens de kraamperiode gebruik gemaakt moet worden van een parkeermeter, en er geen bezoekerskaart
aanwezig is, zullen deze kosten door de kraamverzorgende contant met u afgerekend worden. Deze kosten
worden per dag afgerekend. Als de kraamverzorgende ten behoeve van de client gebruik maakt van haar eigen
auto om b.v. een boodschap te doen, dient de client hiervoor € 0,27 per gemaakte kilometer aan de
kraamverzorgende te vergoeden.

(*NZA tarief 2014)

NLK 2014 || 's Gravenhage 070-3949100