Contact  |  Aanmelden
Pictures

Kraamtijd

Na de bevalling wil je vooral genieten van je/jullie baby en herstellen van de bevalling. Onze
kraamverzorgende helpt hierbij. Ze geeft tips, adviezen en begeleiding bij de verzorging. Je kunt bij haar
terecht voor praktische zaken, zoals borstvoeding, slaaphouding, huilgedrag of dag- en nachtritme. Ze
beoordeelt met een deskundig oog de gezondheid van moeder en kind en rapporteert dit in het zorgdossier.
Ze raadpleegt de verloskundige of huisarts als dit nodig is. Alles in een sfeer van vertrouwen en
huiselijkheid waar het hele gezin zich prettig bij voelt. Daarnaast verricht ze ook licht huishoudelijke taken
die te maken hebben met de zorg voor jou en je baby.

De belangrijkste taken van de kraamverzorgende:

        Verzorgen van moeder en kind
        Controle van een aantal lichaamsfuncties, zowel bij de kraamvrouw als bij de baby,
          deze worden genoteerd in het kraamdossier.
        Het geven van voorlichting en instructies m.b.t. de zorg en veiligheid van moeder en kind.
        Het signaleren van eventuele complicaties.
        Aandacht geven aan de overige gezinsleden. 
        Dagelijks de baby-, kraamkamer en het sanitair schoonhouden.

Helaas wordt kraamzorg nog wel eens gezien als huishoudelijke zorg, maar deze huishoudelijke
verrichtingen hebben tot doel om infecties te voorkomen. Zij zijn altijd ondergeschikt aan de zorgtaken.

Nieuw Leven kraamzorg streeft ernaar dat je de hele kraamperiode dezelfde kraamverzorgende hebt.
Omdat wij op rooster werken, kan het voorkomen dat je 2 kraamverzorgenden ziet.

Huisdieren:
Het verzorgen en uitlaten van huisdieren behoort niet tot het takenpakket van de kraamverzorgende.

Borstvoeding:
De kraamverzorgenden van Nieuw Leven kraamzorg werken met een borstvoedingshandleiding.
Verder worden zij op het gebied van borstvoeding regelmatig bijgeschoold door de lactatiekundige. Hierbij
zijn de 10 vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding opgesteld door de WHO/UNICEF de richtlijn.
Onze kraamverzorgenden ondersteunen je bij het aanleggen, geven tips en adviezen en beantwoorden al je
vragen op dit gebied. Als het nodig is roepen we de hulp in van onze lactatiekundige.

Lactatiekundige:
Nieuw Leven kraamzorg heeft een samenwerkingsverband met de lactatiekundige praktijk Het Witte Goud.
De lactatiekundige Sifra Denneboom IBCLC, is telefonisch te bereiken via nummer: 06-30619430.
Voor informatie en tarieven kun je een kijkje nemen op haar website www.lactatiekunde.info.

10 Vuistregels:
De WHO en UNICEF ontwikkelden Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding.
Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:
  1.dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan
     alle betrokken medewerkers.
  2.dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
     van dat beleid.
  3.dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
  4.dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven.
  5.dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in
     stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
  6.dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische
     indicatie.
  7.dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
  8.dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
  9.dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
10.dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding 
    en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties.

Flesvoeding:
Alhoewel borstvoeding de beste keus is voor je baby, kunnen er omstandigheden zijn waardoor je er voor
kiest om je baby kunstvoeding te geven. Met de verloskundige bespreek je welke voeding geschikt is voor
de baby. Als er bv. allergieën in jullie gezin voorkomen, kan zij adviseren om een hypoallergene voeding te
gebruiken. Onze kraamverzorgende geeft je voorlichting en de juiste instructies voor het bereiden van de voeding.

NLK 2014 || 's Gravenhage 070-3949100