Contact  |  Aanmelden
Pictures

Cliënten en leerlingen

Nieuw Leven kraamzorg is sinds 2002 een erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat
jullie als gezin met een leerling kraamverzorgende te maken kunnen krijgen. Wanneer er niet opgeleid
zou worden verdwijnt er naar onze mening een
uniek beroep in onze gezondheidszorg!

Kwaliteit
Nieuw Leven kraamzorg staat ook bij een leerling garant voor de kwaliteit van zorg. Wanneer een leerling start in de praktijk zal zij 1op1 door een ervaren kraamverzorgende begeleid worden. Afhankelijk van haar vorderingen zal
de
leerling op een gegeven moment zelfstandig werken. Een praktijkbegeleider blijft altijd voor de leerling beschikbaar, om haar telefonisch advies te geven.Je kunt je voorstellen dat een leerling uitermate gemotiveerd is
om tijdens haar praktijkuren goed te presteren, zij wordt daar immers op beoordeeld.

Mag je als cliënt een leerling weigeren?
Wij gaan ervan uit dat je als cliënt ook begrijpt dat we niet kunnen opleiden zonder een leerling in de praktijk
te laten
werken. Mede daardoor vind Nieuw Leven kraamzorg dat een leerling niet geweigerd kan worden.
Het spreekt voor zich
dat er uitzonderingssituaties zijn, waarin een leerling niet wenselijk is.Daar houden we natuurlijk rekening mee. Verder mag je tijdens het kennismakingsgesprek ook altijd aangeven dat je liever
geen leerling hebt. Wij garanderen echter
niet dat je geen leerling krijgt.

NLK 2014 || 's Gravenhage 070-3949100